Jackowski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Jac•kow•ski: Jan Maria Jac•kow•ski, Jac•kow•skiego, o Jac•kow•skim
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.

Porady językowe

loser i looser
24.02.2014
Czy słowo looser można uznać za spolszczoną formę angielskiego wyrazu loser? Wyraz w takiej właśnie formie, pisany przez dwa o i bez obocznego wariantu loser, znalazł się w jednym z nowych słowników szanowanego wydawnictwa. Za zaakceptowaniem loosera mógłby przemawiać też oozoos ;-)
Löwy
15.09.2003
Nazwisko Żydów mieszkających na przełomie XIX i XX w. w Wielkopolsce pisało się Löwy. Jak je odmieniać w l. poj. i mn.? Proszę o podanie pełnej deklinacji.
Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź,
Jacek Jackowski
zapis adresów
23.05.2012
Chciałam prosić o wyjaśnienie zasadności stosowania skrótu nr. Czy jest wymagane przy pisaniu nazwy ulicy pisanie takiego skrótu, np. ul. Mickiewicza nr 10? Spotkałam się z tym w piśmie urzędowym, jak również z wielokrotnym użyciem tegoż skrótu, np. ul. Mickiewicza nr, nr 10–15 oraz skrótu ul.ul., np. ul.ul.Mickiewicza, Słowackiego. Czy mogliby Państwo wyjaśnić, czy jest to prawidłowa forma? Wydaje się to trochę dziwne.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... PRL jej centralnego finansowania przez państwo - dodaje poseł Jan Maria Jackowski, przewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
  - Stopień odpowiedzialności sektora...
 • ... MARIAN - 213
  * GROMEK ANDRZEJ TOMASZ - 86
  * JABŁOŃSKI ADAM PAWEŁ - 188
  *
  JACKOWSKI ANTONI - 75
  * JANICKI SYLWESTER - 198
  * JASEK PRZEMYSŁAW - 106
  * JAŚKOWSKI ARKADIUSZ...
 • ... XVIIIw., przebudowany na pocz. XXw. W okresie międzywojennym gościło u Jackowskich we Wronczynie wiele znanych osób, m.in. Jan Lechoń, Kornel...

Encyklopedia PWN

Jackowski Antoni Tadeusz, ur. 1 VII 1935, Brugia (Belgia),
geograf;
Jackowski Kazimierz, ur. 4 III 1886, Warszawa, zm. 1940,
inżynier radiotechnik, major;
Jackowski Maksymilian, ur. 11 X 1815, Słupia (pow. śremski), zm. 14 I 1905, Poznań,
działacz społeczno-polityczny w Wielkopolsce;
Jackowski Stanisław, ur. 11 VIII 1887, Warszawa, zm. 10 III 1951, Katowice,
rzeźbiarz;
Jackowski Tadeusz Gustaw, ur. 28 III 1889, Pomorzanowice, zm. 15 V 1972, Kraków,
ziemianin wielkopol., dyplomata;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego