Jagiellonka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Jagiel•lon•ka: An•na Jagiel•lon•ka, Jagiel•lon•ce, Jagiel•lon•kę
An•na Jagiel•lon•ka An•nie Jagiel•lon•ce, An•nę Jagiel•lon•kę
Katarzyna Jagiel•lon•ka Katarzynie Jagiel•lon•ce, Katarzynę Jagiel•lon•kę

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego