Jasieniec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Jasieniec (miejscowość) -sień•ca; przym.: jasieniecki
jasieniec (roślina) -sień•ca; -sień•ce, -sień•ców

Słownik języka polskiego PWN*

jasieniec «roślina o jasnoniebieskich kwiatach w kształcie dzwonków»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego