Klub

Wielki słownik ortograficzny PWN*

klub -bu, -bie; -bów: klub poselski, ale: Klub Poselski Unii Wolności
Klub In•teligen•cji Katolic•kiej Klubu In•teligen•cji Katolic•kiej (skrót: KIK)
klub-kawiar•nia klubu-kawiar•ni, klub-kawiar•nię; klubów-kawiar•ni (a. klubów-kawiarń) a. klubokawiarnia

Słownik języka polskiego PWN*

klub
1. «organizacja skupiająca ludzi określonego środowiska, zawodu lub o określonych zainteresowaniach»
2. «zespół posłów w parlamencie należących do tej samej partii politycznej»
3. «lokal rozrywkowy»
4. «dawna organizacja polityczna grupująca najaktywniejszych polityków, zastąpiona z czasem przez partię polityczną»

• klubowy • klubik
fitness club [wym. fitnes klub, fitnes klab], fitness klub «klub, w którym na specjalnych przyrządach uprawia się fitness»
klub-kawiarnia, klubokawiarnia «połączenie klubu z kawiarnią»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego