Laffer

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Laf•fer: Arthur Laf•fer, Arthura Laf•fera, o Arthurze Laf•ferze: krzywa Laffera (ekon.)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego