Laskonogi

Wielki słownik ortograficzny PWN

Lasko•nogi: Włady•sław Lasko•nogi, Lasko•nogiego, o Lasko•nogim

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... W. Kruk, pierwszy polski geograf. Tutaj zmarł na wygnaniu Władysław Laskonogi, książę wielkopolski i krakowski (1231).
    Przy wydłużonym rynku (335m dł...
  • ... także wywierać wpływ na rządy, w 1228 r. bowiem Władysław Laskonogi zobowiązał się w Cieni "dochować praw dostojników oraz postępować wedle...

Encyklopedia PWN

Władysław III Laskonogi, z dynastii Piastów, ur. między 1161 a 1166, zm. 3 XI 1231, Środa Śląska,
książę wielkopol. i pol. zwierzchni, najmłodszy syn Mieszka III Starego, brat m.in. Odona.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego