Laurent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Saint Lau•rent: Yves Saint Lau•rent, Yves’a Saint Lau•ren•ta, z Yves’em Saint Lau•ren•tem, o Yvie (a. Ywie) Saint Lau•ren•cie , ,
Lau•ren•ty -tego, -tym; -towie, -tych

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego