Manicheusz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Manicheusz Manicheusza, o Manicheuszu a. Mani

Słownik języka polskiego PWN*

Manicheusz, Mani, Manes «perski reformator religii, twórca manicheizmu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego