Półkownik

Wielki słownik ortograficzny PWN

półkow•nik (film) -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

półkownik pot. «film niedopuszczony do rozpowszechniania ze względów politycznych»

Ciekawostki

PÓŁKOWNIK, PUŁKOWNIK
Półkownik to żartobliwe określenie filmu zatrzymanego przez cenzurę i nie dopuszczonego do dystrybucji, a więc odłożonego na półkę: „O ile zaś w II Rzeczypospolitej film (w początkach niemy) chętnie sięgał po tematykę powstańczą, to w Polsce Ludowej stała się ona tabu.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego