Półkownik

Wielki słownik ortograficzny PWN*

półkow•nik (film) -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN*

półkownik pot. «film niedopuszczony do rozpowszechniania ze względów politycznych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego