Polak

Wielki słownik ortograficzny PWN

Polak (obywatel Polski) -aka, -akiem; -acy, -aków
polak (środ. lekcja języka polskiego) -aka, -akiem; -aki, -aków
ar•cy-Polak ar•cy-Polaka, o ar•cy-Polaku
eks-Polak eks-Polaka, eks-Polakiem; eks-Polacy, eks-Polaków
niby-Polak niby-Polakiem; niby-Polacy, niby-Polaków
nie-Polak nie-Polaka, nie-Polakiem; nie-Polacy, nie-Polaków ,
papież Polak papieża Polaka, papieżem Polakiem
pół-Polak pół-Polaka, pół-Polakiem; pół-Polacy, pół-Polaków (ale: pół Polak, pół Rosjanin)
pseu•do-Polak pseu•do-Polakiem; pseu•do-Polacy, pseu•do-Polaków
quasi-Polak quasi-Polakiem; quasi-Polacy, quasi-Polaków ,
super-Polak super-Polaka, super-Polakiem; super-Polacy

Słownik języka polskiego PWN

polak pot. «język polski jako przedmiot w szkole; też: lekcja języka polskiego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

pół+Polak
30.05.2006
W jakiej sytuacji powinniśmy pisać pół-Polak, a kiedy pół Polak?
Ile słów zna przeciętny Polak?
3.01.2003
Jakim zasobem słów dysponuje przeciętny Polak? Ile (mniej więcej) zna ich uczony?
nietwórca i nie-Polak
22.04.2008
Szanowni Państwo,
chciałbym zapytać, jak poprawnie zapisać termin nie-twórca, będący przeciwstawnieniem logicznym (razem, oddzielnie czy z łącznikiem). Na przykład w zdaniu: „Nie-twórca przypisał sobie autorstwo cudzego utworu”. Słownik ortograficzny języka polskiego odnosi się jedynie do przeciwstawień logicznych, których drugi człon pisany jest wielką literą, np. nie-Polak.
Oczekując na Państwa odpowiedź, pozostaję z poważaniem,
Krzysztof Czub

Ciekawostki

Mówimy ironicznie „Mądry Polak po szkodzie”, mając na myśli typową jakoby dla Polaków nieumiejętność przewidywania niebezpieczeństwa i zapobiegania mu.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dwaj tu nie handlujemy... Aa, żeby nie zapomnieć. Jutro rano Polacy tu mszę swoją mają. Potem chór dziecięcy, pieśni wielkopostne... nastrój...
  • ... Hitlerowi. Obszar GG traktowano jako zaplecze ekonomiczne, służące gospodarce niemieckiej, Polaków zaś jako gromadę tanich robotników mających pracować dla dobra III...
  • ... niej dostęp za pomocą łącz stałych lub modemów. Duża część Polaków posiada komputer również w domu oraz dostęp do Internetu za...

Encyklopedia PWN

emigr. tygodnik ogólnoinformacyjny,
miesięcznik polonijny, wyd. 1925–39 w Berlinie;
Polak Jakub,
lutnista i kompozytor, → Jakub Polak.
Polak Adolf, ur. 15 VI 1890, Lwów, zm. 22 IV 1967, Gdańsk,
inżynier mechanik;
Polak, Polack, Pollack, Polonus, Jan, ur. ok. 1435, Kraków(?), zm. 1519,
malarz;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego