Pułkownik

Wielki słownik ortograficzny PWN

pułkow•nik -ikiem; -icy, -ików (skrót: płk)

Słownik języka polskiego PWN

pułkownik
1. «najwyższy stopień w grupie oficerów starszych, niższy od generała; też: oficer mający ten stopień»
2. «w dawnym wojsku: dowódca pułku lub paru chorągwi jazdy»

• pułkownikowski

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

generał pułkownik
14.11.2011
Czy w biogramach radzieckich bądź rosyjskich generałów, których stopień wojskowy jest dwuczłonowy, powinniśmy oba człony stopnia pisać rozdzielone myślnikiem (jak w oryginalnych dokumentach), czy też rozdzielone pauzą? Generał-pułkownik Kowalik czy generał pułkownik Kowalik?
Z poważaniem
A. B.
doktor i pułkownik jako patroni ulic
1.11.2007
Dzień dobry.
W mojej miejscowości od niedawna oznakowano nowe ulice, stawiając tabliczki: ul. dr Śmigielskiego oraz ul. płk Kaletki. Czy taki zapis jest dopuszczalny w nazewnictwie administracyjnym, czy też mimo wszystko powinna być zachowana forma zależna, czyli ul. dr. Śmigielskiego i ul. płk. Kaletki? A jeśli tak, to czy również zapis tytułów od wielkich liter nie byłby tu bardziej stosowny (ul. Dr. Śmigielskiego i ul. Płk. Kaletki)?
Dziękuję i pozdrawiam.
Przecinek przed słowami: imieniem, nazwiskiem, rodem
24.02.2016
W Słowniku interpunkcyjnym J. Podracki podaje, że wyrażenia typu imieniem…, nazwiskiem…, rodem… oddziela się przecinkiem jako dopowiedzenia. Podaje przykłady:
Do miast przybył podróżny, rodem z Czech, W chacie mieszkał gajowy, imieniem Szczepan, Dowódcą został pułkownik, nazwiskiem Wołodyjowski.
O ile w pierwszym jestem skłonny widzieć dopowiedzenie, w pozostałych widzę raczej frazę, która w całości określa jedną osobę i której wolałbym nie rozdzielać przecinkiem.
Czytelnik

Ciekawostki

PÓŁKOWNIK, PUŁKOWNIK
Półkownik to żartobliwe określenie filmu zatrzymanego przez cenzurę i nie dopuszczonego do dystrybucji, a więc odłożonego na półkę: „O ile zaś w II Rzeczypospolitej film (w początkach niemy) chętnie sięgał po tematykę powstańczą, to w Polsce Ludowej stała się ona tabu.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... działo się obok i dzieje w samym Jerzym, pojawił się pułkownik.
    - Proszę mi powiedzieć, gdzie przebywa obecnie Zygmunt - rzucił prędko, jak...
  • ... zjeżdżał do Kazunia siódmy Baon Saperów z Poznania pod dowództwem pułkownika Arkadiusza Balcewicza. Pułkownik tak się zaprzyjaźnił z rodzicami i Kazuniem...
  • ... pułkowniku... (PŁK RASZYN-RASZUŃSKI nadal tańczy, ale zamknął oczy) Panie pułkowniku... prosze tędy... (wyprowadza PŁK. RASZYN-RASZUŃSKIEGO, wraca do tańczących jak...

Encyklopedia PWN

w dawnym wojsku polskim początkowo (XVI–XVIII w.) tytuł związany z pełnieniem funkcji dowódcy pułku jazdy autoramentu narodowego (w armiach zachodnich oraz w wojsku polskim autoramentu cudzoziemskiego dowódcę regimentu zwano oberszterem; od XVIII w. w Polsce — pułkownikiem);
dyktatura wojsk. w Grecji 1967–74;
organizacja utworzona II 1916 w Legionach Pol.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!