Pułkownik

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pułkow•nik -ikiem; -icy, -ików (skrót: płk)

Słownik języka polskiego PWN*

pułkownik
1. «najwyższy stopień w grupie oficerów starszych, niższy od generała; też: oficer mający ten stopień»
2. «w dawnym wojsku: dowódca pułku lub paru chorągwi jazdy»

• pułkownikowski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego