Raptusiewicz

Wielki słownik ortograficzny PWN

Raptusiewicz: Maciej Raptusiewicz, Raptusiewicza, o Raptusiewiczu

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... stosowany przez Fredrę, żeby przypomnieć choć rejenta Milczka czy cześnika Raptusiewicza. Kozodusin jest takim właśnie nazwiskiem, rzekomo rosyjskim, utworzonym od czasownika...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego