SM

Wielki słownik ortograficzny PWN*

SM (= sclerosis multiplex) ndm
SM (= spółdzielnia mieszkaniowa) SM-u, SM-ie a. ndm
Sm (= Księga Samuela)

Słownik języka polskiego PWN*

SM «stwardnienie rozsiane»
Sm «symbol pierwiastka chemicznego samar»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego