Sarmata

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Sar•mata (hist.) -macie, -matę; -maci, -matów

Słownik języka polskiego PWN*

Sarmata, sarmata «szlachcic polski, zwłaszcza z XVII i XVIII w., hołdujący dawnym obyczajom i poglądom»
• sarmacki • sarmacko • sarmackość

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego