Taborski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Tabor•ski: Bole•sław Tabor•ski, Tabor•skiego, o Tabor•skim

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego