Tradycja

Wielki słownik ortograficzny PWN

Trady•cja (forma przekazu objawienia Bożego) -cji, -cję
trady•cja (zbiór zwyczajów) -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

tradycja «ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań itp. właściwych jakiejś grupie społecznej, przekazywanych z pokolenia na pokolenie; też: ciągłość tych obyczajów, norm, poglądów lub zachowań»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tradycja
27.01.2005
Bardzo proszę o wyjaśnienie pojęcia tradycja. Spotkałem się z tym pojęciem w różnego rodzaju przypadkach, jak np.: tradycja narodowa, tradycja staropolska, literacka, religijna, sadownictwa, tradycja warzenia piwa, tradycja obchodów święta, tradycja noworoczna, tradycje kaszubskie, tradycje polskie, tradycje górnicze, tradycje kulinarne itp. Czy pojęcie tradycji oznacza wyłącznie traditio – przekazywanie czegoś, czy jest ona również sama w sobie wartością podobną jak zwyczaj, czy obrzęd?
Co zrobić z tradycją?
20.05.2013
Szanowni Państwo!
Pojawiła się wątpliwość dotycząca popularnego, w pewnym środowisku, określenia złamać tradycję, łamać tradycje. Czy można je traktować dosłownie, czy nie jest ono przenośnią? Tradycje przestrzega się albo nie, ale czy można je złamać/złamać – nie są wszak przepisami, nakazami, zakazami?
Z poważaniem – Cain
pozostawiać do życzenia
23.02.2011
Dzień dobry!
Proszę o pomoc: czy można powiedzieć, że coś „ma wiele do życzenia”? Zastanawia mnie także wyrażenie „Dobrej tradycji stało się zadość” – czy przymiotnik nie zaburza poprawnej konstrukcji?
Pozdrawiam serdecznie,
K.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... opowiada 25-letnia Joasia.
  Aby uniknąć takich nieporozumień, porozmawiajcie o
  tradycjach obowiązujących w waszych rodzinach, zanim okaże się, że twoja miłość...
 • ... Tłuszcze
  Sole mineralne

  Ryż produkt na cztery pory roku.  Moc
  tradycji
  BIO-ACTIVE
  KLIMUSZKO NOVA
  EKSPRESOWA HERBTKA WSPOMAGAJĄCA ODCHUDZANIE
  Dzieciom
  BIO...
 • ... odstępstwa od norm, od tego wszystkiego, co jest trwałym splotem tradycji. (westchnie) Wierni instynktownie wyobrażają sobie kapłana w roli ojca surowego...

Encyklopedia PWN

tradycja
[łac. traditio ‘wręczenie’, ‘oddanie’],
przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kulturowe (obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy postępowania itp.) wyróżnione przez daną zbiorowość, na podstawie określonej hierarchii wartości, z całokształtu dziedzictwa kulturowego jako społecznie doniosłe dla teraźniejszości i przyszłości; także proces przekazywania tych treści kulturowych, dokonujący się w danej zbiorowości.
Tradycja
[łac.],
religiozn. idea Tradycji jest zakorzeniona w Biblii.
historia tradycji, niem. Traditionsgeschichte, krytyka tradycji,
w egzegezie bibl. jedna z nazw badań nad historią powstania tekstu;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego