zwyczaj

Wielki słownik ortograficzny PWN

zwyczaj -ju; -jów
nad zwyczaj (przedkładać wygodę) ,

Słownik języka polskiego PWN

zwyczaj
1. «powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach»
2. «właściwy komuś sposób postępowania»

• zwyczajowy • zwyczajowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego