UFO

Wielki słownik ortograficzny PWN*

UFO (= Unidentified Flying Object – niezidentyfikowany obiekt latający) ndm
uf a. uf!
Ufa Ufie, Ufę; przym.: ufijski

Słownik języka polskiego PWN*

UFO, ufo «niezidentyfikowany obiekt latający, uważany za pojazd z innej planety»
uf, uff «wykrzyknik używany dla wyrażenia różnych stanów fizycznych i psychicznych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego