VAT

Wielki słownik ortograficzny PWN*

VAT (= Value Added Tax – podatek od wartości dodanej) VAT-u, Vacie a. ndm
VAT-owiec VAT-ow•ca; VAT-ow•cy, VAT-ow•ców a. vatowiec
VAT-ow•ski; -scy a. vatowski

Słownik języka polskiego PWN*

VAT «podatek od towarów i usług, doliczany do ich ceny»
• VAT-owski, vatowski

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego