VAT

Wielki słownik ortograficzny PWN

VAT (= Value Added Tax – podatek od wartości dodanej) VAT-u, Vacie a. ndm
VAT-owiec VAT-ow•ca; VAT-ow•cy, VAT-ow•ców a. vatowiec
VAT-ow•ski; -scy a. vatowski

Słownik języka polskiego PWN

VAT «podatek od towarów i usług, doliczany do ich ceny»
• VAT-owski, vatowski

Porady językowe

autokar 60-osobowy i faktura VAT
16.05.2002
Czy zdania: „Prosimy o wynajem autokaru 60-cio osobowego”, „Prosimy o wydanie Faktury vat” są poprawne ortograficznie?

Dziękuję za odpowiedź,
Wiesław Majos
pozorne pleonazmy
25.10.2008
Witam.
Czy forma podatek VAT jest poprawna? Skoro już VAT zawiera słowo podatek? Jak się stosuje inne skróty, to nie pisze się przecież przysposobienie PO (PO 'przysposobienie obronne'), Instytut PGI (PGI 'Państwowy Instytut Geologiczny') czy komputer PC (PC 'personal computer').
odpoznawać
6.01.2009
Zetknęłam się niedawno ze słowem odpoznawać, używanym zamiast rozpoznawać. W słownikach go nie znalazłam. Bardzo mnie ciekawi, czy to jest jakiś wyraz gwarowy? Archaizm? Po wpisaniu w Google pojawia się sporo wyników, np.:
http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU0764
http://www.vat.pl/print/tresc_faktury_faktury_vat_133.php
Jakoś dziwnie mnie gryzie użycie wspomnianego wyrazu w takim kontekście, czy słusznie?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... faktur, dzięki którym mieli wyłudzić ponad pół miliona złotych podatku VAT. Najprawdopodobniej jednak kwota ta jeszcze wzrośnie - w firmach nadal trwają...
  • ... Jednocześnie osoby, które budują indywidualnie domy i nie są płatnikami VAT, nie mają według obecnych przepisów żadnych szans na odliczenie tych...
  • ... 633 33 27 Mann
    "Cal" cyklina rakier trwate naprawy osobiście
    VAT 833 89 80 Pieńkowski
    "Cal" cyklina tanio trwale lakiery solidnie...

Encyklopedia PWN

ekon. specyficzny typ powszechnego (ogólnego) podatku obrotowego, → podatek od wartości dodanej.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego