Valentino

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Valen•tino: Rudolf (a. Rudolph) Valen•tino, Rudol•fa (a. Rudol•pha) Valen•tino (a. Valen•tina), o Rudol•fie (a. Rudol•phie) Valen•tino (a. Valen•tinie)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego