Zawarcie

Wielki słownik ortograficzny PWN

za•wrzeć (wzburzyć się, zakipieć) -wrę, -wrzesz, -wrą; -wrzyj•cie; -wrzał, -wrzeli
za•wrzeć (zamknąć) -wrę, -wrzesz, -wrą; -wrzyj•cie; -warł; -warł•szy; -warty

Słownik języka polskiego PWN

zawarty «będący składnikiem czegoś lub znajdujący się w czymś»
zawrzeć Izawierać
1. zawierać «składać się z jakichś elementów»
2. zawierać «o wypowiedzi, książce, filmie itp.: mieścić w sobie jakieś treści»
3. «przedstawić jakieś treści w wypowiedzi, książce, filmie itp.»
4. «ustalić i przyjąć warunki jakiegoś porozumienia, jakiejś umowy itp.»
5. «poznać kogoś i stać się jego znajomym lub przyjacielem»
6. daw. «zamknąć drzwi, okno itp.»
zawrzeć II
1. «zacząć wrzeć»
2. «rozpocząć się gwałtownie lub stać się bardziej intensywnym»
3. «zostać opanowanym przez gwałtowne uczucie»
4. «o uczuciu: gwałtownie opanować kogoś»
5. «o jakimś miejscu: stać się pełnym ruchu, gwaru»
zawrzeć sięzawierać się
1. zawierać się «być składnikiem czegoś lub znajdować się w obrębie czegoś»
2. zawierać się «o jakiejś treści, idei, myśli: być wyrażonym w wypowiedzi, książce, filmie itp.»
3. zawierać się «polegać na czymś»
4. daw. «o drzwiach, oknie itp.: zamknąć się»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Dokonany zawrzeć
14.11.2018
Czym gramatycznie i co oznaczają sformułowania: (1) umowach zawieranych, (2) umowach zawartych?

umowy zawierane

Kontekst:
Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.

Czym jest słowo zawieranych? Czy jest to strona bierna czasownika, czy imiesłów przymiotnikowy bierny (niedokonany żeński w liczbie mnogiej). Jak określa czynność? Czy jest to czynność dokonana czy niedokonana? A może jest to cecha umowy? Czy ta umowa jest już zawarta, czy jeszcze nie? Czy zdanie dotyczy umów już zawartych czy tylko zawieranych?

umowy zawarte

Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie używaniu nieuczciwych warunków w umowach zawartych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.

Tu rozumiem, że jest to przymiotnik – pewna cechy umowy, która jest zawarta i wywołuje skutki prawne.

Z wyrazami szacunku,
Ryszard Styczyński
Dopowiedzenie a przecinek
10.06.2019
Dzień dobry! Czy w tym zdaniu powinien być przecinek? Odpowiedzi ankietowanych na zagadnienie 1, zawarte w kwestionariuszu.
Pani Suchy czy pani Sucha?
4.12.2016
Chciałabym zapytać się o odmianę mojego nazwiska – Suchy. Czy też może powinnam nosić nazwisko Sucha? Kiedyś ktoś powiedział mi, że nazwiska jako przymiotniki, w dodatku nacechowane negatywnie, się nie odmieniają – czy to prawda? Nie ukrywam, ze zawsze zastanawiam się, jak będzie brzmieć poprawna forma np. w zaproszeniu: dla państwa Suchy czy dla państwa Suchów.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zakładowa organizacja związkowa.
  Art. 241[24]. Prawo wystąpienia z inicjatywą
  zawarcia układu zakładowego przysługuje:
  1) pracodawcy, 2) każdej zakładowej organizacji związkowej...
 • ... iż odnaleziono grób św. Piotra. Jednak jeśli idzie o sprawę zawartych w grobie szczutków, zachował powściągliwość i zalecił dalsze badania.
  Jak...
 • ... 1000 egzemplarzy uległ całkowitemu wyczerpaniu. Nie sposób w takim opracowaniu zawrzeć było całej historii Pasłęka i okolic mimo, że objętość wynosiła...

Encyklopedia PWN

koncepcja polityki gospodarczej w Polsce w 2. połowie XVI–XVII w. głosząca potrzebę zakazu wyjazdów polskich kupców za granicę;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego