abrazyjny

Słownik języka polskiego PWN*

abrazja
1. «proces niszczenia stromego wybrzeża przez działanie fal»
2. «wyłyżeczkowanie jamy macicy»

• abrazyjny • abradować
platforma abrazyjna «płaska powierzchnia u podnóża urwiska powstała wskutek abrazji»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego