absenteistka

Słownik języka polskiego PWN*

absenteista «człowiek uchylający się od wypełniania obowiązków społecznych»
• absenteistka • absenteizm • absentować się

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego