absolwentka

Wielki słownik ortograficzny PWN

ab•solwent•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

absolwent «osoba, która ukończyła szkołę, uczelnię lub kurs»
• absolwencki • absolwentka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego