absolwentka

Słownik języka polskiego PWN*

absolwent «osoba, która ukończyła szkołę, uczelnię lub kurs»
• absolwencki • absolwentka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego