abstrahować

Wielki słownik ortograficzny PWN

abs•trahować -huję, -hują

Słownik języka polskiego PWN

abstrahować
1. «pomijać to, co uważa się za mniej ważne»
2. «tworzyć pojęcia ogólne»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

dwuznaczne a-
6.02.2015
Witam,
w książce Czy kapitalizm jest moralny? Sponville używa wyrazu niemoralny jako antonimu słowa moralny, natomiast określeniem amoralny określa takie przedmioty (w szerokim znaczeniu tego słowa), które nie podlegają ocenie moralnej, tzn. sąd o moralności takich przedmiotów jest niedorzeczny. Z drugiej strony, w teorii mnogości przeciwieństwem relacji symetrycznej jest relacja nie niesymetryczna, tylko asymetryczna. Czy jest jakaś reguła stosowania przedimków a- i nie-?
growy
2.12.2015
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy przymiotnika growy. Współcześnie dyskurs związany z grami wideo bardzo intensywnie się rozwija, a wspomniane słowo wciąż jest często uznawane za niepoprawne. Prowadzi to do prób zastępowania go np. przez gamingowy (abstrahując już od akademickiego ludyczny). Proszę o radę – czy możemy już oficjalnie afirmować to growe słówko?
Z pozdrowieniami
Krzysztof
lokalny obieżyświat
18.11.2013
Jaką postać miałoby słowo utworzone jako analogia do obieżyświata, gdyby zamiast o świat chodziło o Polskę: ten obieżypolska (r.m.) czy ten obieżypolskę (ndm, jak widzimisię)? A skoro piszemy nie-Polak i Austro-Węgry, to może należałoby napisać obieży-Polska?

Ciekawostki

ABSTRAHOWAĆ
Oczywiście w tak obcym słowie trudno byłoby spotkać swojskie ch, ale i h wydaje się tu nie bardzo na miejscu, skoro inne wyrazy z tej rodziny mają k, jak abstrakt czy abstrakcja.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... do wyborów jeszcze ponad rok, partie nie mogą od rezultatów abstrahować. Stosunkowo najprostszą sytuację mają Samoobrona, PSL i LPR. Wszystko wskazuje...
  • ... w parze). Gdy z kolei usiłuję uchwycić sam moment samoświadomości, abstrahując od tego, czego on jest samoświadomością, gdy usiłuję uchwycić to...
  • ... i konkurencji na rynkach zewnętrznych. W ciągu ostatnich 20 lat, abstrahując nawet od zmian ustrojowych, zaszły olbrzymie zmiany wynikające z postępu...

Encyklopedia PWN

abstrahowanie
[łac. abstractio ‘oddzielenie’, ‘odłączenie’, ‘oderwanie’],
jedna z podstawowych operacji myślowych polegająca na pomijaniu pewnych składników, cech lub relacji danego układu konkretnego (przedmiotu, stanu rzeczy), a wyodrębnianiu innych, uznanych za istotne.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego