adeptka

Wielki słownik ortograficzny PWN

adept•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

adept
1. «człowiek kształcący się w jakiejś dziedzinie»
2. «zwolennik doktryny, szkoły filozoficznej, idei»
3. «osoba, która posiadła wiedzę tajemną»

• adeptka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego