adiutantowanie

Słownik języka polskiego PWN*

adiutant «oficer przydzielony do dyspozycji wyższego dowódcy»
• adiutancki • adiutantować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego