administracja

Wielki słownik ortograficzny PWN

ad•ministra•cja -cji, -cję; -cji (skrót: adm.)

Słownik języka polskiego PWN

administracja
1. «zarządzanie czymś»
2. «zespół zarządzający czymś»
3. «urzędy i organy państwowe lub samorządowe w zakresie władzy wykonawczej»
4. «rząd, zwłaszcza amerykański»

• administracyjny • administracyjnie

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego