agencja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

agen•cja -cji, -cję; -cji: agencja prasowa, ale: Polska Agencja Prasowa
Pol•ska Agen•cja Prasowa Pol•skiej Agen•cji Prasowej, Pol•ską Agen•cję Prasową (skrót: PAP)

Słownik języka polskiego PWN*

agencja
1. «firma wykonująca różne usługi»
2. «instytucja zajmująca się zbieraniem informacji dla prasy, radia lub telewizji»
3. «przedstawicielstwo jakiegoś przedsiębiorstwa, urzędu lub państwa»

• agencyjny

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego