agnatka

Słownik języka polskiego PWN*

agnat
1. «krewny w linii męskiej»
2. «w starożytnym Rzymie: członek rodziny, którego pokrewieństwo oparte było na stosunku prawnym wynikającym z podporządkowania władzy ojca»

• agnacki • agnatka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego