alert

Wielki słownik ortograficzny PWN

alert -rtu, -r•cie; -rtów

Słownik języka polskiego PWN

alert
1. «stan gotowości do podjęcia akcji zespołowej, zwykle w organizacjach młodzieżowych»
2. zob. alarm w zn. 2.
3. «stan międzynarodowego pogotowia obserwacyjnego w okresach wzmożonej aktywności Słońca, silnych zaburzeń magnetycznych itp.»

• alertowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... trujące wyziewy, musisz zapatrzyć się w urządzenie nazwane Tanita Breath Alert (alarm oddechowy). Kosztuje ono 30 dolarów, przypomina wyglądem telefon komórkowy...
  • ... co wina obciąży jednoznacznie cypryjskich Greków.

    Teatr wojenny

    Mimo rozmaitych
    alertów czerwonych i pomarańczowych czujność wojska można zmylić. Nawet bardzo dobrego...
  • ... budżetem 30 mld dol., nie po to co chwila ogłaszają alerty pomarańczowe i odwołują loty transatlantyckie, żeby dziś czynić jakieś wyłomy...

Encyklopedia PWN

alert
[fr. alerte ‘alarm’],
geofiz. stan międzynarodowy pogotowia obserwacyjnego w okresach wzmożonej aktywności Słońca, silnych zaburzeń magnetycznych.
Alert
[ə̣lə:rt] Wymowa,
osada w Kanadzie, w terytorium autonomicznym Nunavut, na północno-wschodnim wybrzeżu W. Ellesmere’a (Archipelag Arktyczny);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego