alert

Wielki słownik ortograficzny PWN*

alert -rtu, -r•cie; -rtów

Słownik języka polskiego PWN*

alert
1. «stan gotowości do podjęcia akcji zespołowej, zwykle w organizacjach młodzieżowych»
2. zob. alarm w zn. 2.
3. «stan międzynarodowego pogotowia obserwacyjnego w okresach wzmożonej aktywności Słońca, silnych zaburzeń magnetycznych itp.»

• alertowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego