alarm

Słownik języka polskiego PWN*

alarm
1. «sygnał dźwiękowy lub świetlny ostrzegający przed niebezpieczeństwem; też: urządzenie do nadawania takiego sygnału»
2. «wezwanie do działania w momencie zagrożenia; też: stan pogotowia»
3. «okres od chwili zawiadomienia o niebezpieczeństwie do chwili jego odwołania»
4. «niepokój, poruszenie, popłoch»

• alarmowy • alarmowo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego