alpaga

Wielki słownik ortograficzny PWN*

al•paga (tkanina) -padze, -pagę; -pag a. alpaka
al•paga (wino) -padze, -pagę; -pag

Słownik języka polskiego PWN*

alpaga I zob. I alpaka w zn. 3
• alpagowy
alpaga II pot. «tanie wino»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego