alwar

Wielki słownik ortograficzny PWN

Alwar (miasto) -ru, -rze
alwar (podręcznik gramatyki łacińskiej) -ra, -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN

alwar I «podręcznik gramatyki łacińskiej używany w szkołach jezuickich dawnej Europy»
alwar II «każdy z dwunastu tamilskich poetów, którzy wędrowali od świątyni do światyni, śpiewając tworzone przez siebie hymny na cześć boga Wisznu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

Alwar, hindi Alvar, ang. Alwar,
m. w zachodnich Indiach (stan Radźasthan), na północnym krańcu g. Arawali;
alwarowie
[tamilskie ālvār ‘pogrążony w głębokiej medytacji nad przymiotami Boga’],
nazwa 12 tamilskich poetów mistyków okresu bhakti (ok. 600–900);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego