asystencja

Słownik języka polskiego PWN*

asystencja
1. «obecność określonych osób przy sporządzaniu aktów urzędowych, konieczna dla ważności aktu»
2. daw. «towarzyszenie komuś»
3. daw. «grupa ludzi towarzysząca komuś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego