asystencja

Słownik języka polskiego PWN*

asystencja
1. «obecność określonych osób przy sporządzaniu aktów urzędowych, konieczna dla ważności aktu»
2. daw. «towarzyszenie komuś»
3. daw. «grupa ludzi towarzysząca komuś»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego