asystent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

asystent -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

asystent
1. «osoba pomagająca specjaliście przy wykonywanej przez niego pracy»
2. «stanowisko na wyższej uczelni lub w instytucie naukowym niższe od adiunkta; też: osoba zajmująca to stanowisko»

• asystencki • asystentka

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego