ateuszka

Wielki słownik ortograficzny PWN

ateusz•ka -sz•ce, -sz•kę; -szek

Słownik języka polskiego PWN

ateusz daw. «ateista»
• ateuszka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego