atletyka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

atletyka -yce, -ykę
lek•ka atletyka lek•kiej atletyce, lek•ką atletykę a. lekkoatletyka
atletyk -ykiem; -ycy, -yków

Słownik języka polskiego PWN*

atletyka «ogół ćwiczeń sportowych»
• atletyczny • atletycznie
ciężka atletyka «dyscyplina sportowa obejmująca zapasy, boks i podnoszenie ciężarów»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego