atomizm

Słownik języka polskiego PWN*

atomizm
1. «starożytna doktryna, głosząca, że świat składa się z próżni oraz nieskończonej liczby niepodzielnych, drobnych, ruchomych cząstek – atomów»
2. «pogląd, według którego całą prawdę o rzeczywistości można wyrazić za pomocą elementarnych twierdzeń i zdań, które odnoszą się do prostych, jednostkowych faktów»

• atomistyczny • atomista

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego