automobilista

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•mobilista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN

automobilista
1. «osoba uprawiająca sport samochodowy»
2.  daw. «kierowca»

• automobilistka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego