autorefraktometr

Słownik języka polskiego PWN

autorefraktometr «urządzenie sterowane mikroprocesorem, przeznaczone do komputerowego badania ostrości wzroku»

Encyklopedia PWN

autorefraktometr
[gr.-łac.],
urządzenie (sterowane mikroprocesorem) do komputerowego badania ostrości wzroku na podstawie pomiaru krzywizny rogówki i soczewki układu opt. oka;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego