b.r.

Wielki słownik ortograficzny PWN

b.r. (= bez roku (brak roku) wydania)

Porady językowe

br. i b.r.
4.04.2003
Bardzo uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy skrót b.r. (bieżącego roku), gdy kończy zdanie, powinien mieć zapis: b.r. czy b.r..?
Bardzo serdecznie dziekuję za odpowiedź.
Grażyna Pawelec
dwa skróty: br. i ub. r.
24.05.2014
Piszemy br. (bieżącego roku), ale ub.r. (ubiegłego roku). Czy w obrębie jednego tekstu można to jakoś ujednolicić (np. pisząc b.r.)?
Skrót ł.o.r., czyli ‘łaskawie odebrać raczy’
16.12.2017
Kilka lat temu promotor mojej pracy magisterskiej zostawił dla mnie na portierni kopertę ze skrótem t.o.v. (albo t.o.r.). Do dziś się zastanawiam, co miał znaczyć ten skrót. Nie sądzę, żeby to było holenderskie ten opzichte van. Jeśli Państwo spotkali się z tym skrótem, proszę o jego rozwinięcie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... problemy nie zostaną rozwiązane. Dlatego też pragnę, abyś 21 września b. r. oddał swój głos na moją partię - Unię Wolności. Osiągnięcie dużego...
  • ... najwyższe.
    Podsumowując wszystkie przedstawione dane, ukazujące różne wskaźniki wydatków na
    B+R, można stwierdzić, że przedsiębiorstwa z krajów Unii Europejskiej, jako całości...
  • ... Zjedn.). Żukowski dedykował dwie msze (op. 38 i 41, obie b.r.) swoim braciom, księżom Janowi i Stanisławowi, profesorom Uniwersytetu Lwowskiego.
    Rzadko...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego