badać

Słownik języka polskiego PWN*

badać
1. «poznawać coś za pomocą analizy naukowej»
2. «obserwując coś, starać się to sprawdzić, poznać»
3. «poddawać kogoś, coś oględzinom lekarskim»
4. «przesłuchiwać kogoś, prowadząc śledztwo»
badać się
1. «poznawać siebie wzajemnie»
2. «być badanym przez lekarza»
badany «ten, kto jest poddawany lub został poddany badaniom»
• badana

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego