bakteryjny

Słownik języka polskiego PWN*

bakteria «mikroskopijny organizm jednokomórkowy lub tworzący zespół niezróżnicowanych komórek»
• bakteryjny
flora bakteryjna «ogół gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym, drogach oddechowych itp.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego