balladysta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bal•ladysta -yście, -ystę; -yści, -ystów a. balladzista

Słownik języka polskiego PWN*

balladzista, balladysta
1. «autor ballad – utworów literackich»
2. «piosenkarz śpiewający ballady»

• balladzistka, balladystka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego