balladysta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bal•ladysta -yście, -ystę; -yści, -ystów a. balladzista
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego