banat

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Banat (kraina historyczna) -atu, -acie; przym.: banacki
banat (kraina podległa władzy bana) -atu, -acie; -atów

Słownik języka polskiego PWN*

banat «okręg, kraina podległe władzy bana»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego