baza

Słownik języka polskiego PWN*

baza
1. «ogół czynników istotnych dla istnienia i rozwoju czegoś»
2. «podstawa kolumny, filara lub pilastra»
3. «w marksizmie: całokształt stosunków produkcji tworzących ekonomiczną strukturę społeczeństwa w danym okresie historycznym»
4. «powierzchnia, linia lub punkt przedmiotu, względem których wyznacza się położenie powierzchni danego przedmiotu podczas obróbki, montażu, pomiaru itp.»
5. «ośrodek dyspozycyjny, administracyjny, zaopatrzeniowy itp. obsługujący pewne instytucje i umożliwiający realizację jakichś zadań»

• bazowy
baza danych «zbiór informacji na jakiś temat przechowywanych i przetwarzanych przez komputer»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego