beneficjant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

benefi•cjant -n•cie; -n•ci, -n•tów a. beneficjent

Słownik języka polskiego PWN*

beneficjent, beneficjant
1. «osoba korzystająca z beneficjum»
2. «osoba czerpiąca korzyści z czegoś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego