beneficjant

Wielki słownik ortograficzny PWN

benefi•cjant -n•cie; -n•ci, -n•tów a. beneficjent

Słownik języka polskiego PWN

beneficjent, beneficjant
1. «osoba korzystająca z beneficjum»
2. «osoba czerpiąca korzyści z czegoś»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

beneficjent czy beneficjant?
16.02.2003
Jakiej poprawnie powinno się używać formy: beneficjent czy beneficjant (w znaczeniu osoby korzystającej np. z określonej usługi, pomocy)? Jeżeli słowo pochodzi od beneficjum (w liczbie mnogiej beneficja), to poprawną formą wydają mi się nie stosowane potocznie: beneficjant – beneficjanci.
Proszę o odpowiedź.
Tamara Żegis
beneficjent i punkt procentowy
16.10.2002
Serdecznie witam.
Nie wiem, czy Redakcja ma możliwość oddziaływania na poprawność wypowiedzi osób publicznych i publikowanych informacji urzędowych, a życzyłbym wszystkim, aby tak było. Być może uchroniłoby to mnie i zapewne wielu innych słuchaczy i czytelników przed niepotrzebnymi stresami związanymi z wysłuchiwaniem biurokratycznych terminów. W wystąpieniach wielu polityków i urzędników państwowych często słyszę dwa określenia, które są dla mnie żargonem urzędniczym. Chodzi mi o następujące słowa:
1. Beneficjent – słowo moim zdaniem błędnie używane w znaczeniu 'odnoszący korzyści':
2. Punkt procentowy – zamiast po prostu procent. Ten psudoekonomiczmy dziwoląg usłyszałem po raz pierwszy z ust pana Balcerowicza i od tego czasu dosyć powszechnie zaistniał w żargonie ekonomicznym.
Proszę uprzejmie o potwierdzenie, czy mam słuszność w kwalifikowaniu powyższych zwrotów jako błędnych.
Załączam pozdrowienia
Ryszard Garczyński

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w naturze lub rekompensaty dla osób uprawnionych,
  powszechnego uwłaszczenia, którego
  beneficjantami miały być przede wszystkim osoby dotychczas nie uczestniczące w należyty...
 • ... nie najgorzej, a malkontentami są
  ci, którzy chcieliby się stać
  beneficjantami nowego
  ustroju w łatwy sposób. Warto pamiętać, że wzrastająca
  liczba...
 • ... rodaków uważa jednocześnie, że ich sytuacja uległa pogorszeniu. Polacy są beneficjantami zmian, jakie zaszły po upadku PRL, a zarazem nie doceniają...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego